7 Bài học mình rút ra được khi làm freelancer

7 Bài học mình rút ra được khi làm freelancer

Mình bắt đầu làm freelancer từ năm 2012. Sau một quãng thời gian không phải ngắn gắn bó và trải nghiệm với công việc này. Mình có một số bài học rút ra và muốn chia sẻ với mọi người.

Hướng dẫn kiếm tiền với JVZoo

Hướng dẫn kiếm tiền với JVZoo

JVZoo là một mạng tiếp thị liên kết rất nổi tiếng tương tự các mạng tiếp thị liên kết khác như Clickbank hay CJ. Bài viết hướng dẫn kiếm tiền với JVZoo.