Tại sao WordPress tốt hơn Blogspot

Tại sao WordPress tốt hơn Blogspot

Blogspot là tốt cho sự khởi đầu, không phải là sự lựa chọn lâu dài. Bài viết này, mình sẽ liệt kê những lý do chính vì sao Wordpress tốt hơn Blogspot.